Blog

SCD in sport

2019/03/01

Sudden Cardiac Death of kortweg SCD, de silent killer binnen de sport community. De laatste jaren heeft deze aandoening meermaals de wereldpers gehaald: sportbeoefenaars binnen verschillende sporten die plots het leven laten tijdens de activiteit. Maar wat is Sudden Cardiac Death nu?

Terug
Sudden Cardiac Death of kortweg SCD, de silent killer binnen de sport community. De laatste jaren heeft deze aandoening meermaals de wereldpers gehaald: sportbeoefenaars binnen verschillende sporten die plots het leven laten tijdens de activiteit. Maar wat is Sudden Cardiac Death nu? 

SCD is een zeldzame en plotse hartaandoening waar er weinig overlevingskans bestaat, namelijk één op de tien slachtoffers overleeft dit (Belgian Federal Government, 2017). De oorzaak van de aandoening bij sporters is vooral te wijten aan de erfelijke hartaandoening hypertrofische cardiomyopathie. Door de intensieve inspanningen van sporters is de hartspier vaak voor een deel verdikt omdat deze harder moet werken om het lichaam in beweging te houden. Dit noemt men ook wel een sporthart. Sporters ervaren een stekende pijn in de borst en krijgen hartkloppingen, dit zijn vaak de eerste aanwijzingen van Sudden Cardiac Death.

Preventie in de sportwereld

Wat kan u nu doen als sporter of sportorganisatie om deze killer een stapje voor te zijn? Momenteel wordt er nog volop onderzoek gedaan naar Sudden Cardiac Death. Wel weten we al dat een medische screening een goede stap is in de juiste richting om dodelijke gevallen te vermijden. Door screening a.d.h.v. vragenlijsten en medische onderzoeken kunnen sporters met een verhoogde kans op SCD sneller opgespoord worden. Het schetsen van de achtergrond van de sporters is dus noodzakelijk om de risicofactoren in kaart te brengen. Het Lausanne Protocol is hier een uitstekend voorbeeld van waar de preventieve opvolging van sporters een daling veroorzaakt van 90% (Panhuyzen, 2011.). Hartscreening bij sporters uitvoeren zorgt wel degelijk voor een positief resultaat.

Run Forrest, run!

Indien u na het lezen van dit blogbericht een screening wil ondergaan kan u steeds terecht bij uw medische instelling of bij een keuringsarts in uw buurt.

Deel dit op

Auteur:
Christophe Vanhaecke

Tags:

care, preventive health, sport, screening

Bronnenlijst blogbericht 1 ‘SCD in de sport’:
Amsterdam, E.A. (2008).  Sudden Death during Exercise, laatst geconsulteerd op 4 maart 2019. 

András Varró, A., & Baczkó, I. (2010). Possible mechanisms of sudden cardiac death in top athletes: a basic cardiac electrophysiological point of view, laatst geconsulteerd op 4 maart 2019. 

Nieuwenhuis, H. (2014). Plotse hartdood bij sporters, laatst geconsulteerd op 4 maart 2019.  

Solberg, E.E. (2015). Plotse cardiale dood in de sport – de noodzaak van uniforme registratie, laatst geconsulteerd op 4 maart 2019.
Healthitude
info@healthitude.be
+32 491 59 38 01
Privacy Policy
Vind ons ook op